Walne Zgromadzenia (WZ)

Od października 1991, daty kiedy to po raz pierwszy obsługiwaliśmy jako zespół walne zgromadzenie ...

więcej
Głosowania na WZ

Doświadczenia przez nas zebrane wskazują, że ze względu na znaczną złożoność formalno-prawną zagadnienia ...

więcej
Quizy i sesje interaktywne

Oferujemy obsługę tego typu imprez przy zastosowaniu terminali bezprzewodowych lub tabletów multimedialnych ...

więcej
Badania sondażowe

Głosowania sondażowe w tym zogniskowane ( fokusowe ) są jednym z najbardziej popularnych ...

więcej
Egzaminy, testy, konkursy

Systemy będące w naszej dyspozycji były i są z bardzo pozytywnym skutkiem wykorzystywane jako wygodne ...

więcej
Imprezy targowe

Tę propozycję dedykujemy w celu podniesienia atrakcyjności i prestiżu stoisk ...

więcej
Produkcje telewizyjne

Praktycznie wszystkie z oferowanych przez nas systemów do głosowania mogą być wykorzystane w ramach realizacji ...

więcej
Wybory

Systemy oferowane przez nas w tym temacie pozwolą Państwu, bez problemu, sprawnie, oszczędzając do maksimum ...

więcej

WZA online

W związku z wprowadzeniem do Kodeksu Spółek Handlowych możliwości organizacji przez szczególne podmioty prawa handlowego tak zwanego elektronicznego walnego zgromadzenia polegającego na aktywnym uczestniczeniu w obradach znajdując się w miejscu innym niż sala obrad za pomocą środków komunikacji elektronicznej uruchomiliśmy projekt:

Wspólnie z naszymi Partnerami technologicznymi, z którymi współdziałamy na podstawie zawartych umów, stawiamy do Państwa dyspozycji super silną, kompletną i bezpieczną platformę sprzętowo-programową służącą realizacji elektronicznego walnego zgromadzenia wykorzystującą ogólnodostępne łącza internetowe. W zakresie tej platformy oferujemy:

 • gotowe procedury weryfikujące i przydzielające uprawnienia danego użytkownika do udziału zdalnego w walnym zgromadzeniu
 • dwa niezależne ośrodki kolokacji własnych, zdublowanych serwerów internetowych obsługujących platformę, wyposażone w łącza dostępowe do nich o przepustowości umożliwiającej korzystanie z ich zasobów kilku tysiącom użytkowników jednocześnie
 • oprogramowanie monitorujące obciążenie i diagnozujące wszystkie incydentalne przypadki zaistniałe na tych serwerach
 • kilkanaście profesjonalnych kamer HD z pełnym osprzętem i wykwalifikowanym personelem operatorskim

 

 • profesjonalne, konwertujące dowolne sygnały, miksery audio-video umożliwiające połączenie w całość obrazu z kamer z ewentualnymi prezentacjami graficznymi
 • profesjonalne konwertery ramkujące obraz i dźwięk wchodzący do komputera wysyłającego strumień audio-video do serwerów
 • najnowsze oprogramowanie transmitujące strumień audio-video z sali obrad do serwerów ograniczające do minimum opóźnienia transmisji
 • możliwość tłumaczenia symultanicznego strumienia audio na dowolny język

 

 • przetestowane praktycznie oprogramowanie służące uczestnikowi biorącemu udział w danym zgromadzeniu zdalnie do oglądania i słuchania przebiegu obrad, komunikacji dwustronnej z salą obrad oraz wysyłania plików i głosowania w czasie rzeczywistym
 • oprogramowanie i wykwalifikowany personel wspomagający pracę prezydium walnego zgromadzenia w komunikacji z uczestnikami zdalnymi
 • pełen rejestr wszystkich zdarzeń informatycznych zaistniałych w trakcie realizacji elektronicznego walnego zgromadzenia

 

 

 

 • profesjonalne studio montażu liniowego zapisanego materiału audio-video, które pozwala na jego edycję i ewentualne korekty jakościowe
 • profesjonalne repozytorium stworzonego materiału na naszych serwerach internetowych przez dowolny okres czasu

 

 

 

Zastosowane rozwiązania programowe i sprzętowe nie wymagają od uczestników chcących wziąć udział w walnym zgromadzeniu zdalnie jakichkolwiek ponadstandardowych inwestycji sprzętowych lub programowych. Do użytkowania opisanej wyżej platformy wystarczy standardowy, aktualny technologicznie komputer, jedna z kilku uznawanych za standardowe przeglądarek internetowych oraz łącze internetowe dla komfortu działania na poziomie 512 kb/s. Również od strony organizatora takiego walnego zgromadzenia nie są wymagane jakiekolwiek inwestycje lub specjalne przygotowania technologiczne poza zapewnieniem dostępu do standardowego na dzień dzisiejszy łącza internetowego. W skrajnych przypadkach jesteśmy w stanie zestawić dedykowane łącze internetowe o odpowiedniej przepustowości w dowolnym miejscu w kraju.

 

 

 

Schemat e-Walnego Zgromadzenia