Walne Zgromadzenia (WZ)

Od października 1991, daty kiedy to po raz pierwszy obsługiwaliśmy jako zespół walne zgromadzenie ...

więcej
Głosowania na WZ

Doświadczenia przez nas zebrane wskazują, że ze względu na znaczną złożoność formalno-prawną zagadnienia ...

więcej
Quizy i sesje interaktywne

Oferujemy obsługę tego typu imprez przy zastosowaniu terminali bezprzewodowych lub tabletów multimedialnych ...

więcej
Badania sondażowe

Głosowania sondażowe w tym zogniskowane ( fokusowe ) są jednym z najbardziej popularnych ...

więcej
Egzaminy, testy, konkursy

Systemy będące w naszej dyspozycji były i są z bardzo pozytywnym skutkiem wykorzystywane jako wygodne ...

więcej
Imprezy targowe

Tę propozycję dedykujemy w celu podniesienia atrakcyjności i prestiżu stoisk ...

więcej
Produkcje telewizyjne

Praktycznie wszystkie z oferowanych przez nas systemów do głosowania mogą być wykorzystane w ramach realizacji ...

więcej
Wybory

Systemy oferowane przez nas w tym temacie pozwolą Państwu, bez problemu, sprawnie, oszczędzając do maksimum ...

więcej

Głosowania na WZ

Doświadczenia przez nas zebrane wskazują, że ze względu na znaczną złożoność formalno-prawną zagadnienia i często indywidualne dla danego podmiotu uwarunkowania proceduralne w połączeniu z faktem powstawania skutku prawnego po takich głosowaniach, koniecznym jest stosowanie systemów informatycznych dedykowanych specjalnie do takich zastosowań. Systemy takie powinny cechować się jak największą niezawodnością działania bez względu na warunki otoczenia, prostotą użytkowania, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych dawać możliwość użycia ich w trybie awaryjnym lub w konfiguracji odpornej na dane uwarunkowanie. Największą pewność takiego działania dają systemy przewodowe, które eliminują jeden z coraz częściej występujących problemów jakim jest zakłócenie pasm częstotliwości transmisyjnych systemów bezprzewodowych. 

 

Podstawowe cechy naszych systemów w zakresie realizacji takich głosowań to:

 • pre-rejestracja lub rejestracja on-line przybywających uprawnionych osób
 • możliwość kumulacji głosów, akcji, udziałów, osób według posiadanych pełnomocnictw
 • możliwość sprawdzenia przez każdego uczestnika przypisanych jemu do głosowania wartości
 • kontrola obecności danego uczestnika w obrębie sali obrad z jednoczesną prezentacją przypisanych jemu wartości w systemie
 • prezentacja przypisanych uczestnikom wartości na ekranie głównym
 • możliwość sporządzenia raportu obecności według dowolnego kryterium
 • wyświetlanie i raportowanie on-line stanu obecności głosów, akcji, udziałów, osób w sali obrad
 • możliwość wykluczenia danego uczestnika lub danej grupy uczestników z danego głosowania
 • uprzywilejowanie głosu - dowolna waga głosu w dowolnym głosowaniu dla dowolnej akcji lub udziału
 • głosowanie grupami głosów, akcji, udziałów, osób
 • wykonywanie prawa głosu odmiennie z każdej posiadanej akcji w ramach jednego głosowania
 • dynamiczne tworzenie grup akcjonariuszy przy wyborze Rady Nadzorczej grupami
 • możliwość realizacji głosowań jawnych z prezentacją kto jak w danej chwili głosuje
 • możliwość uzyskania wydruku imiennego z głosowań jawnych (kto i jak głosował)
 • realizacja głosowań tajnych - bez pozostawienia danych co do sposobu głosowania danego uczestnika w systemie
 • dynamiczna możliwość dostosowania do sposobu i uwarunkowań realizacji wyborów do określonych gremiów ( rad nadzorczych itp. )
 • wydruk protokołu z wynikami głosowania i wymaganymi danymi procentowymi
 • prezentacja wyników głosowania na ekranie
 • współpraca on-line z systemem zdalnego oddawania głosów w przypadku elektronicznego walnego zgromadzenia
 • możliwość dowolnego skonfigurowania sposobu działania systemów pod szczególne, zdefiniowane przez Klienta wymagania
 • działanie i stosowane procedury zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i właściwymi dla niej rozporządzeniami co jest potwierdzone protokołem pokontrolnym Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.